HU

SK

 

 

 

Koronavírus

Rozhodnutie - opatrenia COVID-19

Verejná vyhláška

Opatrenia

Usmernenie hlavného hyienika SR

Leták 1.

Leták 2.

Leták 3.

Leták 4.

Leták 5.

Verejná vyhláška 2.

Opatrenia 2.

Mimriadny stav

Mimoriadne prázdniny

Opatrenie RÚVZ

Obmedzenie stránkových hodín

Režimové opatrenia

Usmernenie MINV

Usmernenie

Umiestnenie osôb

Odporúčanie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Karanténne opatrenie

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2733/2020

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2732/2020

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2775/2020

Obmedzenie autobusových spojov

Otváracie hodiny OÚ, MÚ, OP

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2777/2020

Rozhodnutie - Minister školstva

Seniori, sme tu pre vás!

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3010/2020

Mimoriadny oznam - arriva

Usmernenie hlavnáho hygienika

Opatrenie Úradu verejého zdravotníctva OLP/3172/2020

Opatrenie Úradu verejého zdravotníctva OLP/3354/2020

Opatrenie Úradu verejého zdravotníctva OLP/3461/2020

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4203/2020

Ukončenie núdzového stavu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 15.10.2020

Oznam - testovanie

Vestník

Neprenajímanie trhových miest s ambulantným predajom - usmernenie

Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov

Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 podľa trvalého pobytu

Vestník vlády - vyhláška č. 77

Opatrenia platné od pondelka 20.9.2021

Opatrenia - RÚVZ

Nová vyhláška ÚVZ

Postup pri karanténe 1.

Postup pri karanténe 2.