HU

SK

 

 

 

Výpisy zo zasadnutí

Z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 22.11.2022 so začiatkom od 16.00 hod.

Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 15.12.2022 so začiatkom od 16.30 hod.

Z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 15.2.2023 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 17.4.2023 so začiatkom od 16.00 hod.

Z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 16.6.2023 so začiatkom od 16.00 hod.

Z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 14.08.2023 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 22.9.2023 so začiatkom od 17.00 hod.

Z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 10.10.2023 so začiatkom od 16.00 hod.

Z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 13.12.2023 so začiatkom od 14.00 hod.

Z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 7.2.2024 so začiatkom od 16.00 hod.

Z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 15.4.2024 so začiatkom od 16.00 hod.

Z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 21.5.2024 so začiatkom od 16.30 hod .