HU

SK

 

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Zverejnenie elektronickej adresy

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába - Tájékoztató a választópolgár részére

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Elektronická adresa - delegačky