HU

SK

 

 

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky , Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Informácia pre voliča

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Tájékoztatás a választópolgárok részére

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republikyv roku 2024

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v obci Somotor pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Somotor

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 1. vo voľbách prezidenta SR

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 2. vo voľbách prezidenta SR

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 3. vo voľbách prezidenta SR

Zápisnica z OKVK c.1 - II. kolo volieb prezidenta SR 2024

Zápisnica z OKVK c.2 - II. kolo volieb prezidenta SR 2024

Zápisnica z OKVK c.3 - II. kolo volieb prezidenta SR 2024