HU

SK

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

Utvorenie volebných okrskov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Voľby 2022

Špeciálny spôsob hlasovania