HU

SK

 

 

 

Voľby prezidenta SR 2019

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Informácia o podmienkach práva voliť

Tájékoztatás a választópolgárok részére

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Zoznam zaregistrovaných kandidátov