HU

SK

 

 

 

Referendum 2023

https://www.minv.sk/?referendum

Informácie pre voliča

Választási tájékoztató

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

Určenie volebných miestností

Emailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov do OKVK - Referendum

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu