HU

SK

 

 

 

 

Iné dôležité kontakty

 

Číslo tiesňového volania 112 - jednotné európske číslo tiesňového volania
Číslo tiesňového volania - jednotné európske číslo tiesňového volania slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Volať na číslo tiesňového volania 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.
Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 má oproti starším číslam 150, 155 a 158 viacero výhod. Zjednocuje hlavne tieto zložky integrovaného záchranného systému:

  • Hasičský a záchranný zbor
  • Polícia
  • Záchranná zdravotná služba
  • Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
  • Banská záchranná služba
  • Horská  záchranná služba

Polícia: 158    

        Obvodné oddelenie PZ Streda nad Bodrogom: 056/6373133
Hasičský a záchranný zbor: 150
Záchranná zdravotná služba: 155
Nemocnica s poliklinikou, n.o.  Kráľovský Chlmec: https://www.nspkch.sk/telefonny-zoznam
Súkromné zdravotné zariadenie MEDAKIR, s.r.o., Streda nad Bodrogom:0917 632 407
Súkromná stomatologická ambulancia, MUDr. Enikő Czókolyová, Somotor: 0915 963 012

Hlásenie porúch

energetika bezplatná poruchová linka (nonstop): 0800 12 33 32
plyn bezplatná poruchová linka (nonstop): 0850 11 17 27
voda stála poruchová 24 hod. služba  056/671 24 20

 

                             Pošta Somotor: 056/63 96 113              
Správa katastra pracovisko Kráľovský Chlmec: 056/281 84 21

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Streda nad Bodrogom
- odbor sociálnych vecí: 056/ 244 85 11
- odbor služieb zamestnanosti : 056/ 244 83 10

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Kráľovský Chlmec

- oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu: 056/ 244 46 40
Sociálna poisťovňa, pobočka Kráľovský Chlmec: 056/ 63 218 64

Pohrebné služby:

POHREBNÁ SLUŽBA SZÜRÖS:

  Horešská 67, Kráľovský Chlmec: 056/63 21 639, 0905 577462

POHREBNÁ SLUŽBA KRAJNÍK:

Streda nad Bodrogom:0905 41 43 15

Výkop hrobového miesta na našich cintorínoch:

POHREBNÁ SLUŽBA KRAJNÍK: Streda nad Bodrogom:0905 41 43 15

Cestovné poriadky: http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/

Cestovný poriadok - Súkromná autobusová doprav

V jazyku maďarskom - Magyar nyelven